DELA

Enhälligt val i Lumparland

Lumparlands fullmäktige har enhälligt utsett Pia Eriksson till fullmäktigeordförande, Annsofi Joelsson till första vice och Fabian Lundgren till andra vice ordförande.

Även valet av kommunstyrelse och presidium var enhälligt. Brage Wilhelms blir styrelseordförande, Lil Strandholm-Karlsson vice ordförande och medlemmar blir Johan Malén, Tomas Mörn, Ingela Palén och Cecilia Aaltonen-Lindblom. (ao)