DELA
Foto: Stefan Öhberg
Fifax vd Samppa Ruohtula, här vid anläggningen i Eckerö.

Engångskostnader tyngde Fifax resultat för 2021

Fiskodlingsföretaget Fifax redovisar en ökad förlust för räkenskapsperioden 2021, från 8,4 miljoner 2020 till 13,7 miljoner 2021. Tappet är dock enligt bolaget förorsakat av engångskostnader: dels kostnader för bolagets listning på Nasdaq First North Growth Market i höstas och dels kostnader för incidenten i maj i fjol då 40 procent av fiskbeståndet gick förlorat på grund av fördröjningar i leveransen av syre.
”Fifax operativa prioritet är just nu att driva upp fiskbeståndet och produktionen. Den planerade expansionen som utgör en central del av vår tillväxtstrategi förbereds parallellt, och kommer att ligga allt mer i fokus för vårt arbete under andra halvan av 2022”, skriver vd Samppa Ruohtula i vd-ordet.
Bolaget håller fast vid sina finansiella och operativa mål.

Nyckeltal för helåret 2021
  • Omsättning 1,0 miljoner euro (1,2 miljoner euro 2020)
  • Leveransvolym 288 ton rensad regnbåge (314 ton)
  • Rörelseresultat -9,8 miljoner euro (-7,3 miljoner euro). Rörelseresultatet belastades av engångskostnader relaterade till produktionsincident om 0,9 miljoner euro.
  • Räkenskapsperiodens förlust -13,7 miljoner euro (-8,4 miljoner euro). I detta ingår engångskostnader relaterade till listningen om 2,1 miljoner euro.