DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>KYRKOMÖTET STIMULERAR Det är roligt att sitta i kyrkomötet, säger avgående lekmannen Peter Lindbäck, här i hemmakyrkan i Saltvik. Man får träffa biskopar och diskutera teologi på hög nivå.

En ny lekman sökes till kyrkomötet

Efter åtta år i kyrkomötet lämnar nu landshövding Peter Lindbäck sin plats som lekman i kyrkomötet. Han berättar entusiastiskt om uppdraget.
– Det är faktiskt både roligt och givande. Jag rekommenderar det. Det är en utmaning och man kan ändå inte åstadkomma någon skada.

Han ser gärna en yngre kvinna som sin efterträdare.

– Det finns många aktiva kvinnor ute i våra tio församlingar som skulle passa för detta, påpekar han.

Kyrkomötet sammanträder en vecka i november och en vecka i maj.

– Det blir rätt sköna break i vardagen, intygar Lindbäck, som nu av allt att döma står inför sitt sista kyrkomöte, om det inte kallas in till något extramöte före maj.

Kyrkomötet är mer tvåspråkigt än riksdagen, påpekar han, och alla stabsfunktioner är av allra högsta klass. Det innebär att man får alla handlingar på svenska och i god tid.

– Men hamnar du sedan i bastun med två ledamöter från norra Karelen kan det förstås vara svårt att tala svenska.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!