DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>GLADA Här är fyra av fem talespersoner för de Central Baltic-projekt som beviljats pengar för samarbete kring Östersjön. Från vänster Emelie Hanström för SKUNK, Kasimir Antbrams för Ålands sjöräddningssällskap, Ann Nedergård för Ålands vatten och Kennet Lundström för Sottunga kommun.

En miljon till Åland av regionala pengar

Fyra åländska EU-projekt inom Central Baltic-programmet får tillsammans omkring en miljon euro.

Två av de godkända projekten handlar om gästhamnar, Sottunga kommuns och Ålands sjöräddningssällskaps satsning på utveckling och ökad säkerhet.

Kennet Lundström, kommundirektör i Sottunga, berättar att en hamnplanering redan är inledd och att en vision för gästhamnens framtid ska formuleras.

– Vartefter vi får pengar ska vi bygga en självbetjäningskiosk med pekskärm där båtgäster kan boka och betala digitalt.

Ålands sjöräddningssällskaps projekt går ut på att förbättra säkerheten i gästhamnar.

– Vi ska göra upp en prioritetsplan och också ta fram en app som blir ett hjälpmedel och så ska vi lansera ett sjösäkerhetscertifikat för hamnarna, berättar Kasimir Antbrams.

Det tredje projektet har SKUNK, skärgårdsungdomarnas intresseorganisation, som partner. Det handlar om entreprenörskap, digitala medier och film och projektet riktar sig till 12-18-åringar, berättar Emelie Hanström.

Det största av de åländska projekten är Ålands vattens projekt Water Chain. Målet är att förbättra förutsättningarna för att slippa släppa ut näringsämnen och kemikalier i Östersjön.

Ann Nedergård betecknar projektet som win-win.

– Ålands vattens vattentäkter ska användas som testområde för ett bättre dricksvatten och finansieringen sker med hjälp av regionala pengar.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!