DELA
Foto: Ivar Jansson
Harry Söderbergs Harmoni är en kombination av våtmark och vattenreservoar

En mångbottnad våtmark

I Ämnäs finns det nu en nygrävd våtmark med mer än ett syfte. Platsen, som delvis är finansierad av Leaderpengar, kommer även fungera som bevattningsanläggning, besöksplats och inspiration för miljövård.