DELA
Foto: Stefan Öhberg

En bra dag att fimpa

Den tobaksfria dagen firas i dag, 31 maj.

Men kampen för ett tobaksfritt Åland året runt tar tid.
– Vi skulle gärna fortsätta fem år till, säger Inger Hagström-Johansson.

Hon ingår i ÅHS-teamet som arbetar med projektet Tobakskampen, där det långsiktiga målet är att Åland ska vara tobaksfritt år 2040.

Den första fasen av Tobakskampen inleddes 2014 och avslutas nästa år.

– Det tog oss tre år att bli kända så vi skulle gärna fortsätta fem år till.

Världshälsoorganisationen WHO instiftade den tobaksfria dagen som firas i morgon, den 31 maj. På Åland har 84 personer blivit tobaksfria med hjälp av Tobakskampen.

En del rökare och snusare kontaktar Tobakskampen självmant, andra gör det för att de fått remiss av en läkare.

– Många som kommer till oss har fått en diagnos, till exempel KOL, och de kan vara motiverade att ändra sin livssituation.

Att rökare och snusare kostar samhället stora summor är inget argument som biter på den som är nikotinberoende. Så vilket är det första rådet Tobakskampen ger rökare som behöver sluta?

– Att de ska ändra sina vanor. Ofta ser man ett väldigt klart mönster för i vilka situationer de röker. En del tar den första ciggen när de vaknat på morgonen.

Radikala åtgärder kan krävas.

– Det finns personer som kanske äter bara en gång om dagen. Sen röker de och dricker kaffe. Flera måltider behövs för att få ett jämnare blodsocker. Och motion kan ha en jättestor påverkan. Det får igång de positiva endorfinerna.