DELA
Foto: Mira Arkitektstudio/Micko Koskinen

En anmärkning mot stugplaner

MARIEHAMN. I tisdags, klockan 15, var sista dagen att lämna in besvär i frågan om anläggandet av en stugby i Mariepark. Några besvär har man inte fått, med däremot har det kommit in en anmärkning.

– Det är en närboende som har ifrågasatt lämpligheten av att bygga en stugby där, säger Henrik Häggblom, biträdande kanslichef på Mariehamns stad.

Anmärkningen kommer först att bemötas av stadsarkitekt Sirkka Wegelius. Därefter tar stadsstyrelsen ställning till den. Stadsstyrelsen sammanträder nästa gång torsdagen den 20 april, men då tas planen över Mariepark inte upp. Därefter sammanträder man tre gånger i maj.

– Projektet når fullmäktige tidigast i maj, säger Henrik Häggblom. (ff)