DELA
Foto: iStockphoto

”En äldre slagen är en för mycket”

Våld förekommer i stor utsträckning bland äldre. Både mellan närstående och utomstående.

– Man förväntar sig inte att de äldre ska bli utsatta för våld, säger Erika Boman som gjort rapporten. Speciellt att äldre kvinnor kan utsättas för sexuellt våld glöms bort.
Erika Boman, doktor i omvårdnad, har genomfört en stor undersökning om äldres hälsa. 3 488 personer över 65 år svarade. Samtliga ålänningar över 65 år hade fått enkäten.

– En enda äldre person som blir slagen är en person för mycket, slår hon fast.

Nya Åland berättade om undersökningen första gången tisdagen den 31 januari, då var Erika Boman inte anträffbar för en kommentar.

I rapporten framgår att många gamla säger sig ha blivit utsatta för våld det senaste året.

– Jag hoppas att dessa siffror leder till att denna grupp mer uppmärksammas som våldsutsatta, säger hon. Redan i dag finns en aktiv debatt om hur man ska möta upp våld.

Läs mer i måndagens Nya Åland!

Totalt 59 kvinnor, 3,4 procent, och 21 män, 1,3 procent, uppgav att de blivit utsatta för våld från någon närstående det senaste året.

Totalt 36 kvinnor, 2,1 procent, och 25 män, 1,6 procent, sa att de blivit utsatta för våld från någon utomstående.

Ohälsa

Erika Boman påpekar att landskapsregeringen nyligen satt igång ett projekt med två anställda för att motverka ohälsa bland äldre.

– Politikerna har en viktig roll i att problemen åtgärdas.

I tidigare studier där man undersökt förekomsten av våld mot kvinnor har man ofta haft en övre åldersgräns som medfört att äldre kvinnor uteslutits, skriver Erika Boman i kommentarerna till undersökningen.

Håller tyst

Äldre kvinnor är, enligt Boman, mindre benägna än yngre kvinnor att tala om våld.

– Det kan bero på svårigheter att minnas, rädsla för konsekvenserna av att berätta och en allmän ovilja bland äldre kvinnor att prata om våld och utsatthet.

Det kan alltså finnas ett mörkertal, det kan vara ännu fler än vad diagrammen visar som utsätts för våld.

– Det finns stereotypa föreställningar om att äldre kvinnor inte utsätts för våld, framför allt inte sexuellt våld. Det kan medföra att dessa kvinnor inte upppmärksammas och får ett professionellt bemötande och stöd, säger Boman.

Makt eller hot

Undersökningens resultat beror inte på demens eller andra svårigheter att fylla i enkäten.

– De som har svarat på frågorna har varit i sådant skick att missförstånd inte uppstått.

För att definiera våld i denna undersökning har Världshälsoorganisationens WHO:s definition på våld används. Det vill säga att den innefattar användning av fysiskt våld, makt eller hot som antingen leder till personskador, dödsfall eller psykisk skada.