DELA
Foto: Annica Lindström

Elva stödansökningar för vindenergi 2013-15

Elva ansökningar om retroaktivt stöd för vindkraftsproduktion har lämnats in till landskapsregeringen.
JG Vind, Ålands skogsindustrier och Ålands vindenergiandelslag söker stöd för vindkraftsenergi som producerades åren 2013, 2014 och 2015. Pengarna, totalt cirka 900 000 euro, har redan beviljats och utbetalningarna sker utan vidare prövning.

Det handlar om fortsatt stöd enligt den modell som tidigare använts för vindkraftsproduktion 2011 och 2012.

Det betalades ut som ett övergångsstöd i väntan på att rikets inmatningsstöd skulle träda i kraft på Åland.

Summan av det stöd som betalas ut nu är ungefär samma som den tidigare. Skillnaden är att stödet per megawattimme producerad energi är lägre och att det nu gäller för tre år. En annan skillnad är att Mariehamns bioenergi, som tidigare var stödberättigad, inte beviljas stöd för åren 2013, 2014 och 2015.

Efter att det i våras stod klart att riksregeringen inte stod fast vid sitt löfte att ta in Åland i inmatningssystemet för ny vindkraft har lagtinget beviljat ett stöd på totalt 2,7 miljoner euro för åren 2016–2022. Under de här åren kommer många vindkraftverk att monteras ner eftersom de faller för åldersstrecket 20 år. Efter det är de inte längre berättigade till landskapsstöd.