DELA
Foto: Niclas Nordlund

Elever skapade fristadskonst

Ålands lyceums bildkonstelever har gjort konst av litteraturdagarnas tema Fristad.