DELA

Elever mitt i raden i språk och matte

En så kallad inledande mätning av skolelevers färdigheter i matematik och modersmål visar att de åländska eleverna ligger i nivå med det nationella genomsnittet.