DELA
Foto: Amanda Näsman<07_Bildrubrik>ELEVER OCH UTBILDARE Främre raden från vänster: Sandra Ahlqvist, Amanda Walldén, Sara Sjöblom, Emma Larsén, Malou Eriksson och Anton Wiklund. Bakre raden från vänster: Sussi Sjövall, Zackarias Bodmark, August Lindholm, Jade Silfver, Anne-Marie Sporre.

Elever hjärtsäkrar Åland

På Åland inträffar 15-30 fall av plötsligt hjärtstopp per år. Med tidigt insatt hjärt- och lungräddning i kombination med hjärtstartare kan fler liv räddas.

Skol-HLR är ett pilotprojekt som syftar till att utbilda allmänheten i HLR och på så sätt rädda fler liv.
Prognosen försämras med tio procent för varje minut som går innan hjärt-och lungräddning påbörjas vid plötsligt hjärtstopp.

– Ungefär 80 procent av hjärtstoppen är bevittnade men hjärt- och lungräddning inleds i mindre än 20 procent av fallen, säger ÅHS klinikchef Petter Westerberg.

Utmaningen är därför att utbilda allmänheten så att kunskap om hjärt- och lungräddning finns ute i samhället och kan påbörjas innan ambulanspersonal kommer till platsen.

– Internationella studier visar att det effektivaste sättet att öka kunskapen om HLR är att införa utbildning redan i grundskolan, säger projektledare Gunilla G Nordlund från Hjärtstartarprojektet.

I Vikingaåsens skola i Jomala utbildas elever i årskurs sex för att göra Åland hjärtsäkrare.

Ungefär 30 elever i årskurs sex har lärt sig HLR i kombination med hjärtstartare med hjälp av ÅHS huvudinstruktörer Sussi Sjövall och Anne-Marie Sporre. Även lärare i skolan får instruktörsutbildning så att de i sin tur kan utbilda elever i fortsättningen.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!