DELA
Foto: Rasmus Olin<07_Bildrubrik>PREMIÄR Elöverföringen via Finlandskabeln testas under den närmaste tiden. Hittills har allt gått planenligt, säger Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth.

El första gången via nya Finlandskabeln

I går morse överfördes el för första gången genom Finlandskabeln.

– Nu ska överföringen mellan Finland och Sverige testas från båda håll under tre veckor, berättar Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth.
Han utgår från att elanvändarna inte kommer att märka något avvikande under testperioden.

– Men det kan ju hända oförutsedda saker ändå. Anläggningen är ny och vi kan inte bevaka allt.

I testpaketet ingår att alla maskiner på Åland – Mariehamns energis dieslar och gasturbiner och Kraftnät Ålands egen gasturbin – ska producera allt de förmår under en timme nästa vecka. Elen överförs till Finland tillsammans med el via Sverigekabeln.

– Finlandskabeln är byggd för 100 megawatt och det är det vi försöker åstadkomma.

Överföringen testas också andra vägen men då når man inte upp till samma effekt.

– Vi kan inte mata in 100 megawatt i Sverige på grund av olika begränsningar.

Testerna pågår båda vägarna från tisdag till fredag nästa vecka. Exakta tider meddelas till elverken dit kunder får höra av sig ifall man vill. Totalt sträcker sig provperioden fram till slutet av november när Finlandskabeln ska vara klar att tas i bruk.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!