DELA

Ekomjölk diskuteras

Nästa fredag ordnar den av landskapsregeringen tillsatta mjölkstrategigruppen seminariet ”I krisens fotspår” där tänkbara lösningar på hur de åländska mjölkböndernas konkurrenskraft kan stärkas ska presenteras. Ett av förslagen är att ÅCA kan börja producera ekologisk mjölk.

– Det finns en gård som är intresserad, säger ÅCAs vd Johannes Snellman.

I nuläget finns dock inga planer på att lägga om produktionen till bara ekologisk mjölk. (jo)