DELA
Foto: Ida K Jansson

Ekobyn firar Finland med bastu

För att hedra Finlands hundraårsjubileum har en bastu byggts i miljöbyn Bergkulla i Saltvik.

Leif Nordqvist, byns grundare, visar oss runt.
I Saltvik Bertsbyvik ligger miljöbyn Bergkulla. I dag bor totalt sju personer i de miljövänliga och energisnåla husen som ägs av Bergkullastiftelsen.

Det nyaste tillägget i bybilden är en strandbastu.

Initiativtagaren till bastubygget kom från en av byborna, regissören Finn Lyckoberg.

– Jag hade länge haft en tanke om ett sådant projektet, säger han.

Bastun, som är en tillbyggnad på ett gammalt båthus, tillägnas Finlands hundraårsjubileum. Utanför på den röda husväggen hänger en skylt med texten ”Suomi Finland 100”.

Bergkulla-stiftelsen är grundaren Leif Nordqvist skötebarn. Själv bor han i Stockholm men besöker byn ofta. Han berättar att planeringen av bastun påbörjades för ungefär ett halvt år sedan och att det krävdes en hel del pappararbete med bygglov för att ro projektet i hamn.

Återvinning och miljömedvetenhet är grunden för byn och därför präglas också bastun av återvinning.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!