DELA
Foto: Stefan ÖhbergSVÅRT BESLUT För landskapsregeringen blir beslutet om vårfågeljakten svårt att fatta i år eftersom ejdern rödlistats på två viktiga listor. På bilden från 2011 i Vårdö skärgård gläds Samuel Sandholm, Andreas Nordlund och Ingvar Berglund när gudingjakten återinfördes.

Ejdern rödlistad, vårjakten hotas

Sedan fjolårets vårfågeljakt har ejdern klassats som hotad art på två europeiska rödlistor, en av dem ett beställningsverk av EU-kommissionen.

Nu grunnar landskapsregeringen på strategin i den nya situationen.
Efter påsk ska landskapsregeringen fatta beslut om årets vårfågeljakt på guding. Beslutet blir svårare än förr, säger närings- och miljöminister Camilla Gunell (S).

– Omständigheterna är nya eftersom ejdern klassades om på både naturvårdsunionen IUCN:s lista och på den nya europeiska listan. Också på andra listor klassas ejdern som nära hotad, sårbar och till och med som starkt hotad. Det här måste landskapsregeringen beakta när vi fattar beslut om vårfågeljakten, säger hon.

Åland har under flera år argumenterat för en begränsad jakt på guding eftersom man ansett att arten är nära hotad men inte direkt hotad. Det argumentet faller i och med den nya rödlistningen.

– Nu måste vi diskutera vilken strategi som är klokast. Landskapsregeringens önskan är att säkerställa vårjakten på lång sikt.

Stor betydelse

Landskapets jaktförvaltare Robin Juslin är den tjänsteman som i första hand bereder ärendet inför beslutet. Han berättar att den nya europeiska rödlistan är ett beställningsverk av EU-kommissionen och att ejdern i hela Europa har klassen ”sårbar” och ”starkt hotad”. Kommissionen skiljer inte geografiskt på stammarna.

– För att EU ska tillåta undantag för jakt ska arten ha en gynnsam bevarandestatus. De nya omständigheterna har nog en ganska stor betydelse och landskapsregeringen måste bedöma förutsättningarna på ett annat sätt än tidigare, säger han.

En möjlig strategi är att Åland på basis av den internationella förvaltningsplanen kan ta fram en egen förvaltningsplan där vårjakten ingår som ett sätt att motivera jägarkåren till att fortsätta med sina jaktvårdande insatser.