DELA
Foto: Eckerölinjen

Eckerös förlust: 33,8 miljoner

En halverad omsättning, två miljoner färre passagerare och ett nedlagt kryssningsbolag blev Eckerökoncernens facit för 2020. På sista raden slutade det med en förlust på -33,8 miljoner.

Nästa vecka är det ett år sedan Birka Stockholm togs ur trafik för att aldrig mer komma tillbaka. I juli togs det formella beslutet att Birka Cruises läggs ned och fartyget ska säljas.
Under samma period säkrades också rederiets fortlevnad genom ett kapitallån på 2 miljoner euro från största ägaren Rederi AB Skärgårdstrafik.
Eckerökoncernens omsättning halverades jämfört med 2019 till 119 miljoner euro. Rensat från goodwillnedskrivningar i främst kryssningsverksamheten landar rörelseresultatet för 2020 på -23,4 miljoner.
De räntebärande skulderna har under året ökat med 20,1 miljoner.
I det färska bokslutet konstaterar styrelsen att ”Om den negativa utvecklingen fortsätter och ingen försäljning av M/S Birka Stockholm sker kan detta leda till att existerande villkor för koncernens finansieringsavtal bryts.”
Frakt-sidan är positiv. Finbo Cargo, som går utan Traficomstöd över finska viken, bidrar till att fraktmängden ökade med 31 procent under året. Koncernens tre ro-ro-fartyg som ryms under Eckerö Cargo har varit uthyrda för trafik mellan Sverige, Norge, England och kontinenten.
Eckerökoncernen konstaterar att ”Fokus under året kommer att ligga på kassaflödet och flexibel anpassning till rådande förhållanden. ”