DELA
Foto: Jonas Edsvik

Eckerödirektörens öde avgörs i morgon

Avsked med omedelbar verkan under prövotiden.

Det beslutet har kommunstyrelsen i Eckerö fattat om kommundirektör Rasmus Basiliers fortsatta anställning.
Alla ledamöter utom en i kommunstyrelsen ansåg att kommundirektören inte skulle få fortsatt anställning. Ledamoten John Hilander (MSÅ), som föreslagit två månaders förlängning av Basiliers prövotid, reserverade sig mot beslutet.

Ärendet avgörs slutgiltigt av kommunfullmäktige i morgon tisdag.

Kommunstyrelsens ordförande Rune Söderlund framhåller att åtta av nio personer som deltagit i de två möten som hållits anser att kommundirektören ska sägas upp – styrelsens ledamöter, suppleanter, fullmäktiges ordförande och vice ordförande. Han poängterar att det inte handlar om vilka listor ledamöterna gick till val på för drygt tre år sedan utan att det handlar om de brister som påtalats i kommundirektörens sätt att leda och kommunicera.

– De åtta som är för en uppsägning finns inte på någon enskild lista. Tre ställde upp på Eckerölistan, två är opolitiska, två är obundna och en är socialdemokrat, säger han.

Läs mer i papperstidningen!