DELA
Foto: PRIVAT

Eckerödagis byggs ut

Daghemmet Nyckelpigan i Eckerö Storby ska byggas ut för att ge plats också för de minsta barnen.

Den budgeterade kostnaden är 350 000 euro.
Tillbyggnaden och budgetanslaget klubbades på kommunfullmäktiges senaste möte. Anbuden öppnades på byggnadskommittén möte ett par veckor tidigare och man konstaterade att anbudet från Byggfirma Christer Gustavsson Ab var det enda anbudet som höll sig inom budgeterade medel.

Byggstarten ska ske inom det här året och det genast när besvärstiden för fullmäktiges beslut har löpt ut. 75 000 euro finns i årets anslag och 275 000 euro i nästa års budget. Inflyttningen planeras under årsskiftet 2018-19.

I dag verkar småbarnsavdelningen i en lokal som komnunen hyr. När det kommunala daghemmet byggts ut får 16 barn under 3 år plats i huset. Den nybyggda ytan blir 160 kvadratmeter stor, berättar byggnadskommitténs ordförande Johan Hilander.

– Vi har använt oss av tidigare bygghandlingar när vi upphandlat tillbyggnaden. Vi har också frågat personalen vilka utrymmen som behövs, säger han.

Daghemmet Nyckelpigan ingår i en helhet som också omfattar äldreboende.