DELA

Eckerö önskar fartsänkningar

Kommunstyrelsen i Eckerö vill se fartsänkande åtgärder längs Bagargatan och kraftigare fartsänkande åtgärder längs riksväg 1 genom Storby centrum. Det här har man meddelat landskapsregeringen genom en skrivelse.

Frågan om att göra skolvägen i kommunen säkrare initierades av föreningen Hem och skola. Föreningen menar att många inte respekterar hastighetsbegränsningen på 50 km/h och att kommunalvägen till skolan från väg 1 inte är funktionell i någon riktning.

Hem och skola har presenterat flera förslag till åtgärder för att förbättra skolvägen, bland annat att trottoaren från Bagargatan mot skolan förlängs och att parkeringen vid skolan iordningställs. Man vill också att sträckan från korsningen i Storby till rondellen begränsas till 30 km/h under dagtid och Bagargatan enkelriktas upp mot Eckerövägen.

Förslagen har behandlats i tekniska nämnden som förordar trottoaren och parkeringen, men däremot inte förordar sänkningen av hastigheten och enkelriktningen. (lb)