DELA
Foto: Stefan Öhberg

Eckerö misstror skolutbyggnad

Prislappen för om- och tillbyggnaden av Kyrkby högstadieskola i Jomala är en het diskussionsfråga inom Södra Ålands högstadiedistrikt. Så pass att Hammarland och Eckerö låtit göra en utredning för en egen skola.

– Den aktuella utbyggnaden har inte beaktat kommande utveckling i projekteringen, säger Eckerö kommun i en skrivelse.
Som Nya Åland tidigare rapporterat så har priset för KHS planerade ombyggnad stigit från 3 till drygt 4 miljoner, en siffra som Eckerö kommun anser vara i underkant.

– Trots denna stora kostnadsökning skulle SÅHD bygga ut KHS endast för att klara dagens akuta behov, sägs i en skrivelse singerad ”Presidier för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Eckerö kommun”,

De tror att utbyggnaden snabbt skulle bli otillräcklig.

– Enligt information som delgavs av Förbundsstyrelsens ordförande Danne Sundman vid det glest besökta stormötet på KHS den 10 oktober, skulle inte KHS ens efter utbyggnad kunna inhysa 400 elever som kontinuerligt framförts som mål.

Läs mer i måndagens Nya Åland!