DELA
Foto: Jonas EdsvikINGET BESKED Rasmus Basilier fick ännu inte något besked om sin fortsatta anställning, fullmäktigesammanträdet avbröts på inrådan av kommunens juridiska ombud DKCO. Kerstin Wikgren, till höger i bild, är en av de Eckeröpolitiker som öppet uttalat sitt stöd för att Basilier skall få en chans till.

Eckerö avbröt direktörsmöte

Eckeröfullmäktige tog inte något beslut om kommundirektörstjänsten i kväll.

Mötet var inte lagenligt sammankallat.
Det var många Eckeröbor som i kväll bänkade sig i kommunkansliet i Överby för att följa med fullmäktiges behandling av kommundirektör Rasmus Basiliers fortsatta tjänstgöring. Men det blev ingen behandling.

– Det finns risk för att mötet inte är lagenligt sammankallat och därför avbryter jag det nu, sade fullmäktiges ordförande Marie Löfström direkt efter namnuppropet.

Exakt vad i kallelsen som var galet förklarades inte.

Läs mer i morgondagens Nya Åland!