DELA
Foto:

Eckerö anmäler ungdomsförening

Kommunstyrelsen i Eckerö har beslutat polisanmäla Eckerö ungdomsförening för ”oegentligheter”.
Enligt Ålands Radio handlar det bland annat om inköp för över 2 000 euro som har bokförts till kiosk och café medan intäkterna har varit under 700 euro. Dessutom har föreningen köpt produkter som inte brukar förekomma i verksamheten.

I protokollet från senaste styrelsemöte hänvisas till kommunens revisorer som i rapporten för 2014 konstaterar att föreningen fått verksamhetsbidrag ”trots att bokföringen varit bristfällig och den egentliga verksamheten inte på ett tillförlitligt sätt kunnat redovisas”.

I protokollet står också att kommunen inte har uppnått resultat då de har försökt diskutera situationen med ungdomsföreningen.(tt-s)