DELA
Foto: Jonas Edsvik

Eat vill upphäva tredskodom

Tingsrätten har dömt Eat Mariehamn att betala 23 000 euro till staden för arbetet med att återställa torgkiosken efter bolaget.

Eat protesterar och vill att tredskodomen från förra månaden upphävs.
Eat yrkar också på att tredskodomen ska förkastas och att Mariehamns stad åläggs att betala Eat Mariehamns rättegångskostnader.

Eat bestrider dessutom stadens krav på ersättning. Inspektionen gjordes utan att bolaget var närvarande och staden specificerar inte vilka arbeten som har gjorts, heter det. Det finns heller ingen dokumentation över hur lokalen såg ut när Eat tog över. Eat hävdar att bolaget lämnat lokalen i samma skick som den var när man tog över, eller egentligen i bättre skick eftersom lokalen byggts ut.

Enligt Eat är de kostnader som staden vill få ersatta följden av normalt slitage efter ett långvarigt hyresförhållande.