DELA

Dyrt tomtköp upprör

Infrastrukturnämnden har beslutat köpa en 5 100 kvadratmeter stor sumpmarkstomt på Nabben för 72 500 euro. Det har väckt reaktioner med motiveringen att det är missbruk av skattebetalarnas pengar.

-Vid bedömning av ett skäligt pris har tidigare inlösen efter en lantmäteriförrättning och stadens tidigare markinköp för motsvarande områden beaktats, svarar staden som ska använda området som parkmark.

Infrastrukturnämnden ordförande Jessy Eckerman (S) hade i dag inte tagit del av kritiken och ville därför inte ge några kommentarer.

Läs mera i morgondagens Nya Åland.

Titte Törnroth-Sarkkinen