DELA
Foto: Stefan Öhberg

Dyrt ledningsarbete men budgeten håller

Arbetet med vatten- och avlopp inom projektet Ålandsvägens ombyggnad har hittills blivit dubbelt så dyrt men det totala anslaget som har beviljats kommer inte att överskridas.

Slutrapporten för etapp 1 är klar.
Spekulationerna om hur mycket ombyggnaden av Ålandsvägen kommer att kosta stadens skattebetalare har varit många och rykten om kraftiga överskridningar av budgeten har varit i omlopp.

Infrastruktursektorns ledning har därför beslutat att dela upp redovisningen i två delar trots att projektet egentligen budgetmässigt ses som en helhet. I fredags offentliggjordes slutrapporten för etapp 1.

I den framgår att ombyggnaden hittills har blivit billigare än beräknat med undantag för vatten- och avloppsarbetet som blivit mer än dubbelt så dyrt. Det som enligt planerna skulle ha kostat 150 000 har landat på drygt 300 000.

Överskridningarna förklaras i rapporten med att arbetet visade sig vara både mer krävande och mer omfattande än man hade trott. Den kalkyl på 500 euro per meter ledningsdike, som man utgick ifrån, höll inte.

– Vi visste helt enkelt inte vad som väntade oss under markytan då budgeten gjordes upp, säger projektledaren Håkan Lindén.

Läs mer i måndagens Nya Åland!