DELA
Foto: Jonas Edsvik

Dyrare omsorg med nytt vårdtyngdsmått

Många kommuner får ökade kostnader för Ålands omsorgsförbund nästa år medan kostnaderna minskar för andra. Orsaken är den vårdtyngdsmätning som förbundet har gjort för första gången i år.
I tisdags skulle kommunerna ha lämnat in sina utlåtanden om Ålands omsorgsförbunds budgetförslag för nästa år. Men alla kommuner har inte hunnit med och har därför begärt tilläggstid. Framför allt handlar diskussionen om den vårdtyngdsmätning som omsorgsförbundet låtit utföra för de enskilda klienterna enligt en modell som används i både riket och i Sverige. Klienterna inom den dagliga verksamheten och boendeservicen delas från och med nästa år in i sex olika avgiftsklasser på basis av vårdtyngd.

Beslutet om mätningen fattades av omsorgsförbundets fullmäktige inför arbetet med 2017 års budget. Resultatet av mätningen ska ligga till grund för vad kommunerna ska betala omsorgsförbundet för respektive kommuns klienter. Eftersom mätningar inte har gjorts tidigare har kommunerna betalat för antalet klienter oberoende av vårdtyngd.

När resultatet av vårdtyngdsmätningen vägs in leder det till att många kommuner får ökade kostnader medan kostnaden minskar för andra kommuner.

I stora drag kan man säga att vårdtyngdsmätningen slår hårdare mot de mindre kommunerna. Med en större befolkning utjämnas effekterna.

Stor höjning

Fem kommuner får sänkta kostnader för sina klienter nästa år enligt budgetförslaget – Brändö, Hammarland, Lemland, Lumparland och Saltvik. För Brändö och Lemland är minskningen 11 respektive 25 procent. Nio kommuner får höjda kostnader – Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Jomala, Kumlinge, Mariehamn, Sund och Vårdö. Höjningen är allt mellan 0,3 (Jomala) och 31 procent (Kumlinge). Getas kostnader ökar med 19 procent och Vårdös med 23 procent.

Budgetförslaget för 2017 är totalt strax över elva miljoner euro, en ökning med 200 000 euro jämfört med 2016.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!