DELA
Foto: Erkki Santamala

Dyr nota för feluppsägning

55 008 euro i ersättning, 7,5 procent av beloppet i dröjsmålsränta räknat från september 2013 och 6 500 i ersättning för juristkostnader.
Det skall landskapsregeringen punga ut med till en tidigare anställd.

Det handlar om en person som blev felaktigt uppsagd och som vände sig till Ålands tingsrätt med krav på ersättning. Fallet kommer inte uppe i rätten eftersom parterna nu har kunnat enas om förlikning.