DELA

DUV:s årskalender ett samarbete med fotoelever

Under hösten har eleverna på Ålands Folkhögskolas utbildning vildmark och foto fotograferat medlemmar från De Utvecklingsstördas Väl. Resultatet av projektet är en årskalender för 2017.

Den 10 juni år år trädde FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kraft i Finland. I den finns 50 olika artiklar som fokuserar på icke-diskriminering och listar nödvändiga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ha medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

12 av dessa artiklar, en för varje månad, har bildsatts i DUV:s årskalender för 2017. Fotografierna står de fem eleverna på folkhögskolans fotolinje för och modellerna är medlemmar från DUV.

– Vi har gett förslag på artiklar och eleverna har gjort bilder till dem. Tanken är att kalendern ska påminna om att FN konventionen har antagits, säger Susan Enberg, verksamhetsledare på DUV.

Läs hela artikeln i måndagens Nya Åland.