DELA
Foto: Joakim Holmström

DUV får bidrag för tivoli

De utvecklingsstördas väl på Åland, DUV, fick avslag på sin ansökan om bidrag av Mariehamns stad. Ansökan gällde bidrag för att ta en tivoli till Mariehamn. Efter att man lämnat in ett rättelseyrkande till kultur- och fritidsnämnden har nämnden nu tänkt om. Föreningen får 750 euro i stöd för sin ansökan om stöd för tivoliverksamhet.

Kultur- och fritidsdirektören föreslog att nämnden skulle avslå yrkandet eftersom motiveringen inte uppfyllde kraven för bidrag. Ledamoten John Holmberg (Lib) föreslog att man skulle godkänna rättelseyrkandet. Han fick understöd av Ann Gustafsson och Henrik Löthman. I omröstningen fick han även understöd av Lillan Holmberg.

Ledamöterna Barbro Sundback, Robert Liewendahl och Anita Husell-Karlström röstade på kultur- och fritidsdirektörens förslag.