DELA
Foto: Stefan Öhberg

Dubbla roller för ÅHS -ordförande

Är det okej att ÅHS styrelseordförande samtidigt är ordförande i en förening vars medlemmar –

eller medlemmarnas anhöriga – kan drabbas beroende på vad ÅHS väljer att spara in 600 000 euro på nästa år?

Frågan har väckts efter att ÅHS-styrelsens majoritet på sitt senaste möte gick inför att den summan ska sparas på medicinkliniken.

Det betyder antingen att ungefär tio vårdplatser försvinner på medicinavdelningen eller att demensavdelningen med åtta platser läggs ner – och nu finns det en oro över att Annette Holmberg-Janssons engagemang i demensföreningen kan påverka hennes ställningstagande, eftersom föreningen högst troligt vill att avdelningen blir kvar.

Annette Holmberg-Janssons engagemang i Demensföreningen på Åland kan alltså betyda att hon är förhindrad att besluta var ÅHS ska spara nästa år.

 

– Vi har inte kommit så långt med inbesparingarna att frågan har aktualiserats. Men om vi hamnar i ett läge där styrelsen anser att jag är jävig så ska jag givetvis kalla in min ersättare Roger Jansson.

Å andra sidan kanske jävfrågan är inaktuell nästa år för hennes del, säger hon.

– Jag är kanske inte ordförande i föreningen då. Det här året är mitt andra och man väljs för två år.

Hon säger att hon förstår att det kan uppfattas som att hon sitter på två stolar.

– Men jag försöker verkligen lägga mina personliga åsikter åt sidan och se till vad som är bäst för att ÅHS ska kunna ge bästa möjliga vård för de resurser som finns. Jag sitter inte i styrelsen för egen vinnings skull.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!