DELA
Foto: PrivatAnton Nilsson ersätter Mats Löfström.

Drivgarnsförbudet kan luckras upp

Just nu håller EU:s fiskeriutskott på att förbereda ett förslag om hur EU:s framtida fiskeripolitik ska se ut. Den kommande lagstiftningen gäller både yrkesfiskare och fritidsfiskare. Det handlar om allt från vilka redskap som får användas vid fiske till vilka fiskar som får fiskas. Under förhandlingarna kommer Nils Torvalds (SFP) att vara den liberala Alde-gruppens representant under förhandlingarna i EU-parlamentets fiskeriutskottet. Torvalds åländska specialmedarbetare Anton Nilsson har frågan på sitt bord.

Enligt EU:s tidigare fiskerikommissionär Maria Damanaki förstör fiske med drivgarn marina livsmiljöer, äventyrar det marina djurlivet och hotar det hållbara fisket. I Östersjön har det främst varit en fråga om att tumlaren riskerar fångas i drivgarnen. Den nya fiskeripolitiken är omfattande och kommer att påverka alla medlemsländer eftersom fiske, till skillnad från många andra politikområden, är EU:s behörighetsområde. Det betyder att alla medlemsländer måste följa reglementet, om inte regionala undantag görs. Därför hoppas Nilsson nu på att till exempel frågan om drivgarn ska anses som en regional fråga.

Läs mer i dagens papperstidning.