DELA
Foto: Jonas Edsvik

Donerar en miljon euro till Ålands Vänner

Stiftelsen Ålands Vänner fyller 120 år. Det firar man med att instifta en konstfond på 1 miljon euro som doneras av Stig Dreijer.
Fonden ska i huvudsak användas för inköp av konst och heter Anna-Lena Dreijers konstfond.

– Fondens stadgar är ännu inte fastslagna men pengarna kommer att gå till inköp av konst eller till att understöda eller prisa någons arbete, säger Stig Dreijer som är delegationens ordförande i Stiftelsen Ålands vänner.

I huvudsak ska fonden stöda åländsk konst. Ett sätt att lyfta och uppmärksamma konsten på Åland säger Dreijer. Han var gift med Anna-Lena Dreijer som avled i maj i år. Anna-Lena Dreijer jobbade som chef på konstmuseet på Åland under en lång tid.

– Fonden är en hyllning till hennes livsverk, säger Dreijer.

Förutom att lyfta den åländska konsten ser han också donationen som en nystart för Ålands vänner. Om fonden uppskattas och används i den bemärkelse som det är tänkt kanske summan höjs.

– Går det bra för fonden kan det möjligen höjas till två miljoner, säger Dreijer.

Högsta beslutande organ

Stiftelsens Ålands vänner bildades med syfte att arbeta för den åländska befolkningens bildning. De grundades i januari 1896, föreningen hette först Ålands vänner men ändrades sedan till en stiftelse när de firade sitt 100-års jubileum.

– Det är lättare att förvalta egendom och kapital i en stiftelse än i en förening. I föreningar finns det möjlighet för att göra kupp, säger Dreijer.

I torsdags höll delegationen, som är stiftelsens högsta beslutande organ, höstmöte där donationen på 1 miljon euro togs upp.

Stiftelsens ordförande Ulrica Lindström är väldigt glad över donationen och över instiftandet av fonden.

– Jag har nästan inte smält det ännu, säger hon efter mötet.

Läs mer i morgondagens e-nyan.