DELA

Domstol upphäver inte bygglov för Ålbiocom

Ålands förvaltningsdomstol avslår Benny Klingbergs och Torsten Mattssons besvär om bygglovet för Ålbiocoms värmecentral i Sund.