DELA
Foto: Jonas Edsvik

Domstol halverade vitesbeloppen

Ålands förvaltningsdomstol sänker vitesbeloppen för djurhållarna Måns och Göran Sjölund i Kumlinge.

ÅMHM hade dömt ut 40 000 euro i vite för Måns Sjölund och 37 000 euro för Göran Sjölund för att de inte åtgärdat brister i djurhållning och gödselhantering trots att de haft lång tid på sig, men domstolen halverade beloppen.

I övrigt har förvaltningsdomstolen inga anmärkningar mot ÅMHM:s hantering av ärendena och Måns och Göran Sjölund måste själva stå för sina rättegångskostnader.