DELA
Foto: Erkki Santamala

Domstol granskar beslut om Paf-stöd

Föreningen Norden vänder sig till Högsta förvaltningsdomstolen för att få mera Paf-pengar av landskapet.
– Det finns inga reserver i föreningen. Det lilla kapital som funnits är förbrukat, säger verksamhetsledaren Bror Myllykoski. I juni avslog landskapsregeringen föreningens ansökan om extra verksamhetsstöd. Beslutet förklarades med att en heltidstjänst i föreningen som hade omvandlats till två deltidstjänster på 75 procent inte motiverade till extra verksamhetsbidrag.

2013 uppmanade landskapsregeringen föreningen ”om återhållsamhet gällande anställningar då nivån på stödet framöver inte är självklar och föreningen därför inte skulle dra på sig ytterligare fasta kostnader genom ytterligare anställningar.”&tab;

”Drastiskt” höjda löner

Föreningen Nordens beslut om att omvandla verksamhetsledartjänsten till två deltidstjänster togs 2014.&tab;I besväret hänvisar föreningen till att e-postkorrespondensen med landskapsregeringen skedde 2013 när det rådde anställningsstopp i landskapsförvaltningen. Det stoppet gäller inte längre.

Men landskapsregeringen står fast vid sitt beslut. I svaret till Högsta förvaltningsdomstolen skriver man att föreningen i fjol och i år ”höjt sina löner drastiskt och över gängse kollektivavtalshöjningar för motsvarande tid”. Det förnekar Bror Myllykoski.

– Vi tillämpar landskapets tjänstekollektivavtal. Den 1 augusti 2015 höjdes lönerna med 0,3 procent.

De fem senaste åren har landskapets Paf-stöd till föreningen ökat från 39 000 till 44 000 euro per år.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!