DELA

Domstol förkastar ÅHS-besvär

Ålands förvaltningsdomstol har förkastat besväret som ”Maria” lämnade in angående de upplevda trakasserierna på ÅHS.

Förvaltningsdomstolen anser inte att det är dess sak att ta ställning i frågan.
Nya Åland har i veckan berättat om Maria som i en utdragen process utreddes för brott mot tystnadsplikten vid ÅHS, en anklagelse hon friades från och upplever har varit onödigt utdragen.

ÅHS ledningsgrupp beslutade i maj att inte föra hennes anmälan om trakasserier och osakligt bemötande till styrelsen. Hon vände sig då till Ålands förvaltningsdomstol med ett yrkande att förvaltningsdomstolen skulle återförvisa ärendet för behandling i ÅHS styrelse.

Hon yrkade också på att ÅHS ska utfärda en ursäkt och vidta disciplinära åtgärder mot de personalmedlemmar som hon anser har misskött sig. Hon yrkade även på ett skadestånd för sveda och värk samt övrigt lidande på 10 000 euro.

Ålands förvaltningsdomstol har avslagit yrkandena eftersom domstolen inte har befogenheter att handlägga förvaltningsklagomål eller annars utöva tillsyn på ÅHS. Förvaltningsdomstolen hänvisar till tingsrätten angående skadeståndskravet och på övriga punkter till myndigheter som överser ÅHS verksamhet.

Landskapsläkare Olli-Pekka Lehtonen säger att han måste sätta sig in i ärendet innan han kan svara på vilken myndighet som har ansvaret. (jo)