DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>HAR VÄNTAT Den planerade ombyggnaden av ÅHS geriatri- och rehabiliteringsklinik har fått vänta på marknadsdomstolens beslut.

Domstol fäller ÅHS igen

Upphandlingen av nya geriatriska kliniken vid ÅHS gick inte rätt till.

Det konstaterar marknadsdomstolen för andra gången.
Varje enskilt anbud som lämnades in på konstruktions-,VVS- och elplanering borde ha behandlats var för sig och inte, som nu, tillsammans.

Det säger marknadsdomstolen och upphäver ÅHS upphandlingsbeslut.

Den rättsliga tvisten gäller ombyggnaden av geriatri- och rehabiliteringskliniken

Ombyggnaden kräver konstruktions-,VVS- och elplanering och arbetet bjöds ut i juni 2013. Av ÅHS anbudsförfrågan framgår att det handlar om tre separata delar som alla är konkurrensutsatta. Anbudsgivarna kunde alltså ge anbud på en eller flera delar av arbetet.

Den planeringskommitté vid ÅHS som ansvarar för ombyggnaden gav poäng för de inkomna anbudens kvalitet inom var och en av de tre delarna. Sedan slog kommittén ihop poängen vilket resulterade i att man i september 2013 antog ett totalanbud för både VVS- och elplanering, det var det billigaste och hade lämnats in av Duopoint ingenjörsbyrå ab.

Det borde man inte ha gjort ansåg ingenjörsbyrån Matti Leppä oy som hade lämnat in det lägsta anbudet på elplaneringsdelen och fått flest poäng för kvaliteten. Matti Leppä oy tog ärendet vidare till marknadsdomstolen.

Läs mer i papperstidningen!