DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>DÖMDA Hovrätten har ändrat tingsrättens tidigare friande dom om hemfridsbrott och dömt två män till böter.

Dömdes i hovrätten för hemfridsbrottet

Tingsrätten ansåg att de två männen inte hade begått hemfridsbrott sent på kvällen i juni 2014. Men hovrätten har nu kommit fram till att det som de gjorde var ett brott och dömer dem till böter.
Trots att båda domstolarna hade samma material att utgå från blev slutresultatet helt olika. I tingsrätten förkastades åtalen mot de två männen, födda 1977 och 1968, men i hovrätten dömdes de skyldiga.

Det var vid 23-tiden på kvällen strax före midsommar 2014 som de två männen, efter att ha druckit alkohol, åkte hem till en kvinna som med sin familj hyrt en lägenhet av den ena mannen. Han sa sig ha upptäckt skador på lägenheten och det uppgavs som orsak till det sena besöket.

Tingsrätten kom i sin dom från i somras fram till att tidpunkten för besöket var illa vald och att männen hade druckit men ansåg inte att det räckte till för fällande dom. Dessutom fann tingsrätten att målsägandenas berättelser till stor del gick i sär.

Den ena mannen får strängare straff eftersom han har ansetts vara den aggressivare och också trängt sig en bit in i huset, men även den andra mannen – hyresvärden – bör enligt hovrätten få ett kännbart straff eftersom det var han som tog initiativet till besöket. Hovrätten konstaterar att männen kränkt kvinnans frid som ger henne rätt till ersättning för lidande. Hon har sagt att hon upplevde situationen som obehaglig och hotfull.

Den ena mannen döms till 90 dagsböter, 1 530 euro. Den andra döms till 60 dagsböter, 360 euro. Tillsammans ska de betala 800 euro för kvinnans lidande och sammanlagt 5 500 euro för hennes rättegångskostnader i tingsrätten och hovrätten.