DELA
Foto:

Dömdes för att ha plågat katt

Dagsböter blev straffet för den kvinna som inte förde sin skadade katt till veterinären i tid.
Det var under åtminstone tre-fyra veckor i fjol våras, april-maj 2015, som katten gick med en obehandlad sårskada på sitt västra lår.

I domen konstaterar Ålands tingsrätt att den dömda kvinnan gjort sig skyldig till grov oaktsamhet och handlat i strid med den åländska djurskyddslagen. Den 67-åriga kvinnan har ”genom bristfällig skötsel utsatt en katt för onödigt lidande, onödig smärta eller onödig plåga genom att underlåta att i tid uppsöka veterinär”, skriver rätten.

Katten lämnades in till veterinär för avlivning. Polisanmälan gjordes sedan av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, som i sin anmälan skriver att katten utsatts för ”kraftig och långvarig smärta”.

Kvinnan erkände brottet och ärendet har avgjorts genom så kallat skriftligt förfarande, alltså utan att man hållit huvudförhandling.

Straffet blir 20 dagsböter på totalt 440 euro.