DELA
Foto: Ida K Jansson

Dömd för mordförsök nu beredd tala

Den man som i juni dömdes för mordförsök på sin exfru är beredd att tala i hovrätten om domstolen håller muntlig förhandling.

I tingsrätten valde han att tiga.
Som Nya Åland har berättat har alla parter – den dömde, exfrun och åklagaren – lämnat in besvär till Åbo hovrätt över tingsrättens dom. Tingsrätten dömde mannen för mordförsök till åtta års ovillkorligt fängelse och till att betala skadestånd till exfrun.

Åklagare Henrik Lindeman, yrkar på att det ovillkorliga fängelsestraffet ska förlängas till nio år. I besvärsskriften förklarar sig åklagaren nöjd med att mannen dömdes för mordförsök men hävdar att åtta års fängelse är ett för lågt straff i förhållande till hur skadligt brottet har varit, motivet till gärningen och mannens skuld.

Åklagaren baserar sig på tingsrättens dom där det framgår att kvinnan överlevde på flera slumpmässiga omständigheter. Det var ytterst nära att hon dog och det bör avspegla sig tydligare i domen, är hans åsikt. Det finns inte heller förmildrande omständigheter som talar till mannens fördel och därför bör straffet vara strängare, påpekar han.

Kvinnan representeras av sitt ombud vicehäradshövding Johanna Nyman som yrkar på att straffet skärps med tre år till elva års ovillkorligt fängelse och att skadeståndet höjs.

Mannen yrkar genom sitt ombud advokat Joni Brander att åtalet för mordförsök förkastas och att straffen mildras.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!