DELA

Dödsfallen till sjöss ökade

Det ostadiga och blåsiga vädret i år har lett till att färre gett sig ut på sjön och det i sin tur till färre olyckor än normalt i de finländska vattnen. Det skriver gränsbevakningen i en presentation av olycksstatistiken för årets åtta första månader. Men antalet dödsfall, 17 stycken, har trots det varit fler än medeltalet under hela 2 000-talet.

Från och med januari till augusti noteras 1 317 sjöräddningsfall i hela Finland, 53 procent av fallen har inträffat inom Västra Finlands sjöbevakningsområde.

Olika sjöräddningsenheter, både gränsbevakningens och frivilliga sjöräddare, anlitades under sammanlagt 2 588 timmar. De åländska sjöräddarnas andel var 116 timmar.

60 procent av händelserna förorsakades av människorna själva, de flesta på grund av bristande kunskaper i sjömanskap. 35 procent berodde på tekniska fel och 5 procent på andra omständigheter. (tt-s)