DELA
Foto: Päivi Mattila

Diversifiering gynnade ÅAB under fjolåret

”Resultatet motsvarar det vi hade planerat för året, men det uppstod på ett lite annat sätt än vi hade planerat för”. Så skriver Ålandsbankens vd Peter Wiklöf i bankens årsredovisning för 2022.