DELA
Foto: Päivi Mattila

Diversifiering gynnade ÅAB under fjolåret