DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>10 METER TILL Lastbilarna som transporterar produkter från chipsfabriken i Haraldsby till Långnäs hamn får nu ha släp som gör dem nästan 10 meter längre.

Dispens för längre lastbilar på Åland

Nu är det klart att lastbilar med släp så långa som totalt 34,5 meter får köra mellan Chipsfabriken i Haraldsby och Långnäs hamn.

Den nuvarande längdbegränsningen för lastbilar med släp har varit 25,25 meter för hela Åland.
Sträckan som fått dispens är mellan Chipsfabriken i Haraldsby och Långnäs via Vikingagränd i Mariehamn. Initiativet kommer från det privata näringslivet. Transporter med längre fordon resulterar i färre körningar.

– Det är gynnsamt både ekonomiskt och miljömässigt, säger infrastrukturminister Veronica Thörnroos.

Orsaken till att begränsningarna finns är både på grund av hur lastbilarna är byggda men också vägarnas kapacitet att hantera så långa bilar.

Dispensen är villkorad med tolv punkter. Bland annat måste förarna för de långa lastbilarna ha genomgått en särskild utbildning och bilarna får inte köras på andra sträckor än vad dispensen avser. Bilarna får inte överskrida 80 kilometer i timmen och ska förses med information om att ekipaget är extra långt.

– Det måste fungera i trafiken också, säger Thörnroos.

En arbetsgrupp bestående av representanter från infrastrukturavdelningen, motorfordonsbyrån, polisen, Transmar och Orkla Finland har tillsammans arbetat fram beslutsunderlaget.