DELA
Foto: Rasmus Olin

Digital klagoportal är snart i bruk

I höst lanserar landskapsregeringen stormig.ax, eller stör mig.ax som den egentliga innebörden är.

Där ska ålänningar få klaga på allt som rör den digitala sfären.
Landskapsregeringen har tillsatt en digitaliseringskommission som ska förverkliga digitaliseringsrådets visioner. För att förbättra det digitala Åland ska sidan stormig.ax lanseras. Det är en portal dit ålänningarn kan vända sig med alla klagomål som kan tänkas ha en digital lösning.

I förbättringsprocessen ska också en projektledare kontrakteras och ett så kallat hackaton, ett tillfälle där vem som helst som kan ha funderat ut en lösning på ett av de problem ålänningarna stöter på i den digitala sfären får presentera sin idé.

Sidan byggs under november och lanseras mellan oktober och december.

I digitaliseringskommissionen sitter Victoria Sundberg, Christian Ivars, Charlotta Solax och Anders Wiklund.