DELA
Foto: Ida Jansson

Detta är turlistorna som gäller för skärgårdstrafiken

Ålandstrafiken rapporterar på torsdagsmorgonen att M/S Alfågeln fortfarande är ur trafik för reparation.
Detta är nu trafiklistorna som gäller från idag 26 maj till 31 maj:
Tvärgående linjen (Långnäs-Snäckö) med M/S Odin
– Trafikerar enligt ordinarie turlista
– Befintliga bokningar gäller
Norra linjen (Hummelvik-Torsholma) med M/S Viggen
– Trafikerar enligt ordinarie turlista med start kl. 08:05 från Torsholma
– Befintliga bokningar gäller
Norra linjen med (Åva-Osnäs) M/S Ejdern
– Trafikerar enligt ordinarie turlista, men med begränsad kapacitet
– Bokade fordon tas ombord enligt köordning före obokade (ingen platsgaranti)
– Möjlighet till extra turer undersöks
Vi uppmanar alla som kan att lämna bilen, eller åtminstone släpet, i hamn.
Inga avgifter för no-show debiteras med hänsyn till trafikstörningen.
– Kollektivtrafiken i Kumlinge, tel. +358 (0)400 665 650
– Kollektivtrafiken i Brändö, tel. +358 (0)408 481 982
Brändö-Kumlingelinjen
– Ingen trafik (med anledning av att M/S Ejdern trafikerar Åva-Osnäs)
– Möjlighet till persontransport undersöks