DELA
Foto: Stefan Öhberg

Detaljer saknas i lagen om räddningsmyndighet

Ålandsdelegationen är i sitt utlåtande inte nöjda med lagen om den gemensamma kommunala räddningsmyndigheten.
Men det oroar inte kansliminister Nina Fellman (S).

– Vi ska avvakta Högsta domstolens utlåtande men vi har beredskap att ändra i lagen om det krävs, säger hon.

Det finns utrymme för en frivillig organisation, om kommunerna kommer överens om det. Men om en sådan överenskommelse inte nås kan landskapsregeringen tvinga kommunerna till samarbete. Att lagen tvingar kommuner till samarbete är inte något problem enligt ÅD.

Däremot måste lagen i så fall specificera kommunernas rättigheter och skyldigheter, vilket inflytande kommunerna ska få och hur kostnaderna ska fördelas. Om landskapsregeringen då beslutar att Mariehamn ska bli huvudort för den nya brand- och räddningsmyndigheten får de av landskapet en för stark förhandlingsposition vilket blir ofördelaktigt för de andra kommunerna.

Om HD kommer till samma slutsats som ÅD menar Nina Fellman att det finns beredskap att ändra i lagen.