DELA

Det våras för hotellen

April var en bra månad för de åländska hotellen.
Hotellövernattningarna ökade i april visar Åsubs rapport. Totala ökade de med knappt åtta procent jämfört med i fjol samma tid. Övernattningarna, 11 490 stycken, ökade både från Finland (fyra procent) och från Sverige(fem procent). Gäster från övriga länder som övernattade på Åland stod för den största ökningen, nästan 105 procent. Finländska och svenska gäster stod för runt 5 000 övernattningar per nationalitet medan gäster från övriga länder övernattade 715 nätter.

Åsub har tittat på siffrorna för 15 hotell. Under april var fyra hotell stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var 26 procent.

Av de övernattande var närmare 44 procent från Finland och drygt 50 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i medeltal 1,5 nätter och de svenska 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,4 nätter.

Flest övernattningar skedde på grund av nöjesresor (78 procent) och resten var arbetsresor. (ns)