DELA
Foto: Stefan Öhberg
Lagtingsledamöterna i Nyans serie Ny på jobbet får välja var de vill fotograferas, gärna på en plats som är viktig för dem själva. Det större samhällsperspektivet är viktigt för Anders Ekström. Individens frihet måste prioriteras, men det betyder inte att man ska tumma på stödet till de svagare i samhället, menar han.

Nyans serie med de nya i lagtinget: Det större perspektivet är viktigt för Anders Ekström

Anders Ekström (Lib) är näst på tur i Nyans serie om de nyinvalda lagtingsledamöterna. Han vill ha ordning och reda – både i finanserna och samhällsfunktionerna.