DELA
Foto: Jonas Edsvik

Det ska oppositionen satsa på i höst

Kommunreformen, kortrutten och förslaget till ny självstyrelselag.

Det kommer att debatteras i lagtinget i höst enligt oppositionen.
Hösten närmar sig med stormsteg, så också den politiska hösten och lagtingsdebatterna. För en vecka sedan pratade Nya Åland med regeringen om de viktigaste frågorna på deras bord. I dag frågar vi partiledarna i oppositionen om vad de kommer att lägga krut på i höst.

Jörgen Pettersson, Åländsk center.

– Självstyrelselagsrevisionen kommer i höst. Nu måste vi bestämma oss om förändringarna är tillräckligt bra och tillräckligt många för att godkännas.

Bert Häggblom, Obunden Samling

– Vi kommer att jobba för att kortrutten och projekten i skärgården läggs på is. Det är inte ekonomiskt försvarbart och med tanke på de ingrepp projekten innebär på naturen. De har ingen nyttta eftersom de inte kommer att leda till en förbättring för skärgården.

Axel Jonsson, Ålands framtid.

– Vi kommer förstås att lägga kraft på förslaget på ny självstyrelselag. Det är oerhört avgörande för självstyrelsen framtid. I det nuvarande förslaget finns luckor, till exempel kring problemet med vårdreformen.

Stephan Toivonen, Åländsk demokrati

– Narkotikafrågan. Jag anser att vi borde tillsätta en narkotikakommission som de gjorde i Portugal när de hade problem. Vi har inte narkotikan under kontroll och jag kommer att lyfta frågan.

Läs mer i fredagens Nya Åland!